Yeni yapı ruhsatı sisteminde mimarların imzası kaldırılıyor!

Artık mimarlar yapı ruhsatlarına imza atamayacak. Mimarlar Odası ise duruma son derece tepkili. Detaylar haberimizde...

2 9.141

Geçtiğimiz günlerde yeni düzenleme ile birlikte mimarlar artık yapı ruhsatlarında imza atamayacak. Bu güncelleme ile birlikte Mimarlar Odası da harekete geçerek konuyu yargıya taşıyacağını duyurdu.

Son gelişmeler ile birlikte yeni ruhsat formlarında mimar ve diğer proje müelliflerinin imzasının kalkması ileride bizlere neler gösterecek hep birlikte göreceğiz.

Öte yandan mevcut duruma tepki gösterenlerin içmimarların imza yetkisi konusunda bu zamana kadar sessiz kalmasını da akıllara getirdi. Mevcut durumda mimarları gene en iyi içmimarlar anlayacaktır. Zira içmimarlar yasal haklarının korunmaması ve haklarının gasp edilmesi hakkında yıllardır mücadele veriyor.

Ayrıca mevcut gelişmeye karşı Mimarlar Odası İzmir Şubesi bir bildiri yayınladı. İşte o bildiri:

Yapı Ruhsatlarında Müellif Mimar ve Mühendislerin İmzalarının Kaldırılması Kararından Geri Dönülmelidir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “bürokrasiyi azaltma” gerekçesi ile, yapı ruhsatlarında mimari proje ve diğer proje müelliflerinin imzalarını kaldırması hem kamusal hem de mesleki anlamda ciddi sorunları beraberinde getirecektir.

Çağdaş dünyada yapı yapma işi projelendirme sürecinden inşa sürecinin sonuna kadar bir çok yasa, yönetmelik ve bu düzenlemeleri ciddiyetle kontrol eden kurumsal mekanizmaların denetiminde gerçekleşmektedir. Bununla birlikte bu sürecin en önemli ayağı, yapının yetkin meslek adamları tarafından projelendirilmesi, inşasının kontrolü ve onayıdır. Bu, meslek adamlarının müelliflik haklarının korunmasının yanısıra onlara sorumluluklar yüklemekte, sürecin sağlıklı yürütülmesini sağlamaktadır.

Ülkemizde uzun süredir güdülen, ne pahasına olursa olsun inşaatın gerçekleştirilmesine dayalı anlayış, çağdaş dünyanın yukarıda özetlenen yaklaşımından gittikçe uzaklaşan bir ortama neden olmaktadır. Bugün geldiğimiz noktada artık neredeyse mimarsız, mühendissiz, meslek odasız bir inşaat sektörü kurulmuş, meslek adamlarının dışlandığı, meslek odalarının proje denetimi yapamadığı, ihale yasalarının ihaleye göre değiştirildiği, kontrolsüz, başına buyruk bir inşaat sektörü yaratılmıştır.

İmar barışı veya diğer adlarla çıkarılan aflar da bir yandan bu mekanizmanın sağlıklı çalışamadığını ortaya koyarken bir yandan da yeni olumsuzluklara neden olmaktadır.

Sonuç olarak bugün çok hızlı biçimde kentlerimiz içinden çıkılamayacak bir hal almakta, yapılı çevrelerimiz asgari insani gereksinimleri bile karşılayamaz duruma gelmekte, doğamız, çevremiz geri dönülemez biçimde zarar görmektedir.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi olarak bu sürecin bir an önce durdurulması gerektiğini, yapı sektörünün çağdaş dünya kriterlerinde, meslek insanlarının süreçteki hakimiyetini garanti altına alan, meslek odalarının kamu adına denetimlerini yaptığı bir sürece evrilmesinin aciliyetini bir kez daha vurguluyoruz.

Tüm bu olumsuz tabloya bir de yapı ruhsatlarından mimari proje ve diğer proje müelliflerinin imzalarının kaldırılmasının eklenmesi, proje sahibi mimar ve mühendislerin müelliflik haklarının korunmasını olanaksız hale getirdiği gibi sahte mimar-mühendislere yol açacak, vehametleri artık çıplak gözle görülen kentlerimiz, niteliksiz, depreme dayanıksız, kimsenin sorumluluğunu üstlenmeyeceği yapılarla daha da yaşanmaz hale gelecektir. Ayrıca bu değişiklik, mimar ve mühendislerin emeklerinin karşılıklarını almalarını sağlayan dayanaklardan birini daha ortadan kaldıracaktır.

Bu nedenle yapı ruhsatlarında proje müelliflerinin imzalarını kaldırma kararının bir an önce geri çekilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

2 Yorumlar
  1. Tuna diyor

    Kendilerini her şeyin üstünde gören, egolarından başka bi şeyi olmayan mimarlar düşünsün şimdi. Puanım mimarlığa yetmesine rağmen içmimarlık yazdım ve bu arkadaşların tek söyleyebildiği “imza yetkisi” idi. Bizim haklarımızı gasp edilirken sesleri çıkmıyordu hatta çevremde “en kötü içmimarlık yapar, imzamı da satarım” diyenler vardı o yüzden kimse kusura bakmasın ama üzülmedim.

  2. ÖMER diyor

    arkadaş mimar ile iç mimar arasında şöyle bir fark var iç mimarlar daha detaylı çalışıyor mimarlar yani bizler ise daha büyük ölçekli çalışıyoruz,genelde iç mimarların çalıştığı işlere zaten mimar almak istemiyorlar imza konusuna gelince mimarlara yapılan muamele dolaysıyla iç mimarlarada yapılıyor.(yansıyor)İmza yetkisine gelince keşke öyle bir süreç olsada sizde iç mimari projesine imza atabilseniz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.