Eski mısır mimarlığındaki karakteristik özellikler nelerdir?

Bir zamanlar Mısır'da yaşananlarla ilgili bir diğer sırlar yumağı da, mimari yapılarında kendisini gizlemektedir. Mısır'daki piramitleri inceliyoruz...

0 9.079

Bir zamanlar Mısır‘da yaşananlarla ilgili bir diğer sırlar yumağı da, mimari yapılarında kendisini gizlemektedir.

Amerika Kıtası’ndan Asya Kıtası’na kadar Dünya’nın bir­çok bölgesinde rastlanan piramitlerin içinde en fazla ilgi uyandıranları Mısır’daki piramitler olmuştur. Bu nedenle de, Mısır deyince kuşkusuz ki, ilk akla gelen konuların başında, o devasa piramitler gelir…

BÜYÜK PİRAMİT (KEOPS)

İlk önce, bu ünlü piramidin boyutlarıyla ilgili verileri inceleyelim; Keops’la ilgili bulgular, bu piramidin çok özel bir yapı ol­duğunu ve bulunduğu noktaya özellikle yerleştirilmiş oldu­ğunu gösteriyor. Temelinin her bir köşesi 51 derece, 51 dakika, 14 saniyedir. Pi Sayısı Temel çevresinin yüksekliğine oranı Pi sayısının iki katma eşittir: 2 X 3.1415. , Piramit Kübiti Bu eserin yapımında kullanılan temel ölçüm birimi 636.66 ram’ye denk gelen “Piramit Kübiti“dir.

Dünyanın merkezinden Kutba uzatılan yarı çap Dünyanın merkezinden Kutba uzatılan yarıçap 6357 km’dİr Bu da “Piramit Kübiti”nin 10 milyon katına eşittir.

Dünya ile Güneş arasnıdaki mesafe Dünya ile Güneş arasındaki mesafe ortalama 149.5 mil­yon kilometredir. Piramidin yüksekliğinin ise tahmini olarak 147- 149 metredir. Tahmin ediliyor dememizin sebebi (epe noktasının zaman içinde erozyona uğramış olmasından dolayı bu gün için kırık olmasıdır. Bu oranlara baktığımızda, pirami­din yüksekliğinin I milyarla çarpımının dünyamızın Güneşe olan uzaklığını vermekte olduğu görülmektedir.

ESKİ MISIR’IN KISA TARİHÇESİ

MÖ 5500: Nil boyunca çiftçilikle uğraşan köylerin oluşması

MÖ 5500 – 3100: Biri Yukarı Mısır olarak bilinen, Nil in güney vadileri, diğeri Aşağı Mısır olarak bilinen, Nil’in kuzey deltasında olmak üzere kurulan iki krallık

MÖ 3100: 30 hanedanlığın görev yaptığı dönemin ilk firavunu olan Menes’in 2 Eski Mısır krallığını birleştirerek, başkenti Memphis olan bir krallık kurması

MÖ 2700 – 2200: Barış ve bolluğun hüküm sürdüğü Eski Krallık dönemi

MÖ 2200: Eski Krallığın 6. hanedanlığının yıkılışı

MÖ 2200 – 2052: Ara—istikrarsızlık—dönemi

MÖ 2052 – 1786: 12. hanedanlıkla başlatılan ve başkenti Teb olan Orta Krallık dönemi – Amon rahiplerinin güçlenerek firavunun bazı yetkilerini üstlenmesi

MÖ 1786 – 1575: 2’nci ara dönem

MÖ 1575 – 1087: 18. hanedanlıkla başlayan Yeni Krallık dönemi—ilk ve son kadın firavun Hatsepsut (MÖ 1511–1480) ve de güçlü aynı zamanda ismi kendinden sonra gelen 9 firavun tarafından benimsenen, efsanevi firavun II Ramses (MÖ 1304 – 1237) bu dönemde yaşamıştır.

MÖ 1000 sonrası: İmparatorluğun sonunu getiren zayıflık ve başarısızlılar dönemi

MÖ 525: İran işgali

MÖ 332: İskender’in işgali

MÖ 30: Romalıların işgali

NİÇİN PİRAMİT MEZAR?

 • Nil in sağladığı kolay ve görece tasasız yaşam bitmeyecek kadar güzeldi.
 • Eğer uygun koşullar sağlanırsa ölü ebediyen güneşin sıcak öpüşünün keyfini, soğan, incir ve biranın verdiği zevki yaşayabilir, müziğin sesini duyabilir, sevdikleriyle birlikte olabilirdi.
 • Dolayısıyla, güneşin oğlu olduğu varsayılan firavunun da bu nimetlerden, dünya durdukça, sonuna değin yararlanması, cesedinin her koşulda yıkılmadan ayakta durabilecek özelliklere sahip yapıların içinde saklanmasıyla sağlanacaktı.
 • İşte bu özelliklere sahip yapı biçimi, olsa olsa doğanın yıpratıcı koşullarına ve yer çekimine en iyi karşı koyabilecek, taş bloklarıyla inşa edilecek piramit olabilirdi.

MASTABA

 • Zoser Eski Mısır’ın ilk piramidinin adıdır.
 • MÖ 2700 civarında inşasına başlanan Zoser’den önce firavunların mumyalanmış cesetleri yerin ya da kayalık zeminin derinliklerine açılan mezarlara gömülüyordu
 • Sonra bu mezarların üzerlerine üstü düz,  ancak yanları eğimli olan, ölçüleri ise piramit mezarlara göre çok daha mütevazı masif yapılar inşa ediliyordu.
 • Mastaba işte bu yapılara verilen addır.

ZOSER BASAMAKLI PİRAMİTİ

 • Zoser piramidi, Saqqara’da basamaklı olarak inşa edilmiş olup, Mısır imparatorluğunun en eski piramididir. Piramidin inşasına da 3. hanedanlıktan Zoser’in (MÖ 2778 – 2723) tahta çıkışının 20. yılı olan MÖ 2750 de başlanmıştır.
 • Piramit sayısı önce 4 iken sonra 5 e çıkartılan mastabadan oluşan bağımsız mezar yapılarının tümünün örtülmesiyle elde edilen bir anıt mezardır.
 • Piramid  taban ölçüleri: 140 X 118 m
 • Piramit yükseklik ölçüsü: 60 m
 • Piramit, kenar ölçüleri 545 m X 277m ve çevresi 10.40 m yüksekliğinde duvarla çevrili bir avlu içinde yer almıştır.

GİZA PİRAMİTLERİ

 • 3 dev piramitten oluşan Giza piramitlerinin her birisi kutup yıldızına ve güneşin güney eksenine doğru kusursuzca hizalanmıştır.
 • Giza piramitlerinin MÖ 2680 – 2560 tarihleri arsında inşa edildiği tahmin edilmektedir.
 • Keops: Giza piramitlerinin en büyüğü olup 4. hanedanlığın 2. firavunu olan Khufu için yapılmıştır. Taban ölçüleri: 230mX230m, yüksekliği: 146m, ve yan yüzlerin tabanla yaptığı açı: 51o 50’  dir.
 • Kefren: Giza piramitlerinin 2. en büyüğü olup Khufu’nun oğlu Khafre için yapılmıştır.
 • Taban ölçüleri: l215.50 mX215.50m, yüksekliği: 143.50m ve yüz yan yüz eğimi 51 o 10’ dir.
 • Mycerinus: Giza piramitlerinin en küçüğü olup Mycerinus’un oğlu Menkare için yapılmıştır. Taban ölçüleri: 108.50mX108.50m, yüksekliği: 66.50m, yan yüz eğimi de 50 o dir.

 

Dünya Gezegeni’nin Simgesi

Peter Lemesurier “The Great Pyramid Decoded” (Büyük Pramit’in Şifresi Çözüldü) İsimli kitabında şöyle diyordu: “Dünya gezegenini simgeleyecek bir mimari bir yapı aranacak olsa, Gize Büyük Piramiti’nden daha iyisi bulunamaz.”

Depremlere dayanıklılığı

Büyük Piramit çok sağlam bir kaya yatağının üzerine in­şa edilmiştir. Hem bu nedenle, hem de geometrik şeklinden dolayı, çok şiddetli depremlerden bile etkilenmesi mümkün değildir. Binleree yıldır ayakta kalması da zaten bunun en bü­yük kanıtıdır, Tonlarca ağırlığındaki Piramit ve Kireç Taşı blokları Yapımında yaklaşık 2.600.000 blok granit ve kireçtaşı kullanılmıştır. Bu taş bloklarının her birinin ağırlığı 2 tondan 70 lona kadar değişmektedir. Milimetrelik bir orandaki titiz­likle özel boyutlarda kesilen tüm bu bloklar, birbirleri ile o denli hassa bir şekilde birleştirilmişlerdir ki, bloklar arasın­dan saç teli bile geçemeyecek derecede, hiçbir boşluk bırakıl­mamıştır. Bu birleştirilme işleminde harç kullanılmamıştır.

Yüzeylerindeki çıkıntıları basamak gibi kullanarak yakla­şık yarım saatte piramidin tepesine tırmanmak mümkün ola­bilmektedir İlk yapıldığında üzeri cilalanmış kireçtaşı levha­ları ile kaplıydı. Dolayısıyla yüzeyi bugünkü gibi basamaklı değil, dümdüzdü. Hem depremler, hem de insanoğlunun tah­ripkâr davranışları nedeniyle, bu tabaka artık tümüyle yok ol­muştur. Tabii yaşanılan büyük Tufan’ın etkilerini de buna ilâ­ve etmek gerekir.

Kireçtaşı levhalarının ne yazık ki çoğu, daha sonraları Kahire’deki inşaatlarda kullanılmıştır!..

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.