Doğayla Bütünleşen Tasarım / Uşaklıgil Evi

0 3.373

415304

Proje Künyesi

Proje adı: Uşaklıgil Evi
Yer: Kemerburgaz, İstanbul
İşveren: Emine Uşaklıgil
Mimari proje: Alataş Mimarlık ve Danışmanlık
Mimar: Ahmet Alataş
Yardımcı mimar: Özlem Çakır
Strüktür mühendisliği: Peter Bauer, Werkraum Wien
Çelik konstrüksiyon: Tabosan
Cam: Gedik Cam
Paslanmaz çelik: Detay Metal
Program: Konut
Arsa alanı: 10.000 m2
Zemin Alanı: 247 m2
Kapalı Alan: 420 m2
Yapım Tarihi: 2006
Malzeme: Çelik konstrüksiyon, cam
Fotoğraflar: Gürkan Akay

Uşaklıgil Evi doğaya müdahale etmeden, uyumlu ve iç içe yaşamayı arzu eden kullanıcının “ormanın içerisine yapacağımız her bina çevreyi bozacaktır, mümkün olsa görünmez bir ev isterdim” arzusu ile, cam ve çelikten bir yaşam alanı olarak tasarlandı.Yapı alanı 300 m2 olan evin projelendirme süreci 8 ay, inşaat süreci ise 4 gün sürdü.

4153.TUR 001

Modern teknolojiyi, insanların yaşam kalitesini yükseltmek ve onları tekrar doğayla buluşturmak amacı doğrultusunda ele aldığımız mimari bakış açısı çerçevesinde tasarlanan ve inşaatı 2006’da tamamlanan Uşaklıgil Evi’nin çevreyle ilişkisinden konstrüksiyonlarının birleşme noktalarına kadar her detayda (her detay ölçeğinde); ışığı tasarlama, doğal enerji kaynaklarını kullanma, okunabilir strüktürler yaratma ve tasarımındaki serbestlik, esneklik, sınırsızlık, saydamlık arayışları ile sistemi her defasında daha basit ve hafif yapma çabası kendini göstermektedir.

415325

Görünmezlik, yapıyı doğanın içinde kaybetme durumu, nasıl sağlandı?

Ev sahibinin hafta sonlarını geçirdiği arazideki mevcut küçük taş eve cam bir köprüyle bağlanan ve içerisinde tek bir duvar dahi olmayan cam evin taşıyıcı sistemi, strüktürel elemanların moment almadan sadece dikey olarak çekme ve baskı kuvvetlerine maruz kaldıkları bir sistemle kurgulandı. Çevredeki ağaç gövdeleri arasında neredeyse ‘görünmez’ olan 10 cm çapında, 6 m yüksekliğindeki taşıyıcı strüktürün oldukça zarif ve narin olması sağlandı.

4153.TUR 008

Arazideki mevcut taş ev, mutfak ve çalışma odasını içinde barındıracak şekilde restore edilerek, yemek odası vazifesi gören cam bir ara bağlantıyla ‘cam ev’ ile ilişkilendirilerek bağlandı. Yapı, bütünde duvarsız kurgulanırken, birbirine geçen mekan ve hacimlerin ayrışmaları için mobilyalar ve kot farkları kullanıldı. Zemin ve tavanla sıfır birleşen cam cepheler vasıtasıyla kullanıcının dış mekanı kesintisiz bir şekilde algılaması, iç mekan-dış mekan ilişkisinin güçlendirilmesi ve içeriye maksimum ışık alınması hedeflendi. Bu şekilde konuta  estetik bir görünüm kazandırılırken, konutun yüksek oranda  doğal ışık alması sayesinde harcanacak enerji miktarı minimuma indirildi.

4153.TUR 029a

 Tasarımda Teknoloji Faktörü

Yapıyı çevreleyen iklimlendirme havuzu bir yandan iklim kontrolü vazifesi görürken diğer yandan evin kullanıcıları ormandaki böcek ve sürüngenlerden korunmuş oluyor.

Cam eve, binanın çevresindeki havuzun üzerinde köprü ve ‘vestibule’ vazifesi gören giriş kutusundan geçerek girildiğinde, 6 m yüksekliğindeki yaşam mekanına ulaşılıyor. Camdan yaşam kutusu ya da yaşam makinası olarak tasarlanan konutun katmanlı cepheleri, yapının çatısı içerisinde yaşayan insanları ve eşyalarını dış etkenlerden koruyan bir deri vazifesi görürken, enerji tasarrufu, yapı fiziği ve konforu ile ilgili akılcı çözümler getiriyor.

4153.TUR 007

Yapıyı sarmalayan ve kullanıcıyı dış etkenlerden koruyan cam yüzeyler yansıma ve geçirgenliğiyle görünmezlik etkisi yaratıyor. Yapının izolasyon ihtiyaçları ve standartları doğrultusunda günümüzün yapı fiziği, konforu ve enerji tasarrufuyla ilgili çevreci ve akılcı çözümler getirecek şekilde özel olarak planlanıp üretilen profilsiz cam cephe sistemi, cepheyi saydam bir deri gibi kaplayarak iç ve dış mekan arasındaki geçirgenliği maksimum düzeyde sağlıyor.

Girişin batısında, ihtiyaç halinde ayrılabilen ancak salonla birlikte tek mekan olarak tasarlanmış misafir bölümü ve servis mekanları yer alıyor. Girişin karşısındaki güney cephesinden ise mutfak ve çalışma odasını barındıran mevcut taş binaya bağlantı sağlayan cam köprü ve yemek kısmına ulaşılıyor.

415312

415311

Girişten ahşap ve çelik bir merdivenle ulaşılan birinci katta ana salonu çevreleyen galeri niteliğindeki çalışma mekanına, ardından, cam bir köprü ile salonun üzerinde yürüyerek ana yatak odası ve banyosuna ulaşılıyor. Yapının zemin katında doğu, güney ve batı cam cephelerinde ana salon ve misafir kısımlarından kayarak açılan boşluklar ve iklimlendirme havuzu üzerindeki köprüler ile iç mekan-dış mekan ilişkisi kuruluyor.

 Dış Mekanı İç Mekana Taşımak / Modernizm Etkisi

Uşaklıgil Evi iç mekan tasarımında, modernizmin temel yapıtaşlarından olan dış mekandaki doğa unsurunu, geniş camlar,boşluklar ve cephe sistemleri kullanılarak  iç mekana taşımak birincil amaçlardan biridir. Konutun galeri, çalışma,yaşama mekanlarından ıslak hacimlerine kadar bütün mekanları doğayla ilişki kuracak şekilde tasarlanmıştır. Dış cephede her ne kadar cam, çelik gibi teknolojik malzemeler tercih edilse bile iç mekanda antika mobilyalar ve ahşap ürünler tercih edilmiştir. Yapının konsepti olan, görünmezlik, donatıların renk tercihinde de etkili olmuştur. Doğanın içinde kaybolacak, doğa ile uyumlu, soft renklerden seçilen donatılar konut ve doğa arasındaki harmoniyi desteklemiştir.

415315

415317

415318

415322

415323

415324

Dört günde hayat bulan ‘görünmez yaşam kutusu’

Tasarım sürecinde, doğayı koruma ve doğaya mümkün olduğunca az müdahele etme arzusuyla taşınabilir ebatlarda kuru inşaat teknolojisi ile bir araya getirilen prefabrik elemanların kullanılması tercih edildi.İnşaat sürecinin matematiksel bir sistem çerçevesinde kolaylaştırılması ve hızlandırılması amaçlanarak, proje sürecinde hata payı +/- 2 mm olan parçaların tamamı ve yapının cam cepheleri en ince ayrıntılarına kadar detaylandırıldı. Yapısal bileşenlerinin imalatı önceden gerçekleştirilen yapının yerinde uygulaması bu sayede 4 günde tamamlandı.

 

Teknik Çizimler

floor plans grafik section section2

 

 

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.