Kent Çalışmaları Ödülleri için Son Tarih: 31 Temmuz

0 705

Zeytinburnu Belediyesi Kent Çalışmaları Ödülleri; kentlerin, kentleşme sürecinin ve kentsel yaşamın dinamiklerini anlamaya ve bu dinamiklerin doğurduğu sorunlara yeni bakış açıları ve çözümler geliştirmeye çalışan disiplinlerarası çalışmaları teşvik etme, bu çalışmalar arasında işbirliğini geliştirme ve bu çalışmaların görünürlüğünü arttırma amacıyla Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

Sosyoloji, coğrafya, ekonomi, siyaset bilimi, antropoloji, tarih, mimarlık, şehir planlama, kentsel tasarım ve peyzaj mimarisi disiplinlerine ve alanlarına ait farklı epistemoloji ve metodolojiler ile inşa edilmiş; sosyal, kültürel, fiziksel, idari, mimari ya da ekonomik boyutlarda çözüm arayan tüm ampirik ve teorik çalışmaları katkılarını sunmak üzere çağırmaktadır. İlgili eserin “kent çalışmaları” alanında hazırlanmış olması başvurunun gerek ve yeter şartıdır.

Kent Çalışmaları Ödülleri; makale, doktora tezi, kitap ve jüri özel ödülü olmak üzere toplam dört kategoride verilmektedir. Makale, doktora tezi ve kitap kategorilerine Türkiye kentlerini ele alan tüm akademik çalışmalar başvurabilir. Jüri Özel Ödülü; jüri tarafından belirlenen kent çalışmaları alanına dikkate değer katkılarda bulunmuş gerçek kişileri veya kurumları/kuruluşları onurlandırmak üzere verilir.

2021 yılında, Kent Çalışmaları Ödülleri’ne sosyoloji, coğrafya, ekonomi, siyaset bilimi, antropoloji, tarih, mimarlık, şehir planlama, kentsel tasarım, peyzaj mimarisi gibi farklı disiplinlere ve araştırma alanlarına ait farklı epistemoloji ve metodolojiler ile inşa edilmiş, sosyal, kültürel, fiziki, idari, mimari ya da ekonomik boyutlarda kentsel yaşamı inceleyen ve çözüm arayan 41’i kitap, 60’ı doktora tezi ve 89’u makale kategorilerinde olmak üzere 190 eserle başvuru yapıldı. 2022 yılında ise bu sayı 31’i kitap, 70’i doktora tezi ve 64’ü makale kategorilerinde olmak üzere 165 oldu.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.