Hep daha yüksek beklentiler: Deneyim ekonomisi çağında asma tavanların rolü

Geçmişte iç mekanlar, belirli bir işleve karşılık geliyordu: Hastane tedavilerin yapıldığı bir yerdi, okul öğrenim yeriydi, ofis sadece işe adanan bir ortamdı. Bugün ise, bir iç mekan, artık sadece bir iç mekan değil.

0 1.282
©Simon Miles
©Simon Miles

Deneyim Ekonomisi çağında her ortam yeni bir deneyim sunuyor. İç mekanlar, sosyal medya, Google gibi kanallar ile dünyaya açılarak bu platformlardaki yorum, paylaşım ve degerlendirmelerle aynı zamanda sanal bir yansıma ve karşılık da elde ediyor. Bu değişim en standart ortak çevrenin bile paylaşım ve sürekli geri bildirim konusu haline geldiği, hafızalarda daha fazla yer ettiği bir dönemi de beraberinde getiriyor.

Olumlu etkiler getiren bu gelişme, iç mekanların sorumluluklarını son kullanıcılar için giderek daha özel deneyimler oluşturmaya teşvik ederek, yapıcı rekabeti desteklemektedir. Bu etkiler, iç mekan tasarımı içeren bütün sektörlerde geçerlidir. Örneğin, eğitim sektöründe, olumlu eleştiriler almak, öğrencileri ve yatırımciları çekmeye katkı sağlar, yine bunun gibi sağlık sektöründe, hastanelerin değerlendirilmesi hem konfor hem de hizmet kalitesine bağlıdır. Müşterilerin ziyaret süresini arttırmayı hedefleyen perakende sektörüne ayrılmış iç mekanlar, her geçen gün eğlence ve zevk anları yaşanacak yerlere dönüşüyor. Bu bağlamda, tasarımcılardan ve mimarlardan beklenen, beklentileri daima yükselterek, deneyime değer katmalarıdır. – Akustik asma tavan çözümlerinin üretimi ve pazarlamasında uzmanlaşmış şirket Armstrong Ceiling Solutions, asma tavanların tasarımının bu amaca ulaşmada nasıl merkezi bir rol üstlendiğine ilişkin derinlemesine bir bakış sunuyor.

 

Çok yukarılara… Tavana kadar çıkmayı hedefleyen bir deneyim

Asma tavanlar, titiz bir tasarım ve dikkatli malzeme seçimi yapıldığı taktirde, ışığı yayma, ortamdaki akustiği duzenleme, hava kalitesini iyileştirme ve fazlasını yapabilme performansları gostererek, basit ve işlevsel bir alanı, ilgi uyandırabilecek duyusal bir uyarıcıya dönüştürebilir. Bu açıdan asma tavanlar, iç mekanların en önemli mimari elemanlardan birisidir.

Duyuların etki alanında, ışık çok önemlidir. Asma tavanda ışık yansıması açısından üstün teknolojik performans garanti eden mineral fiber panellerle gerçekleştirilmiş modüler asma tavan tasarımları iç mekanlarda kilit bir rol oynamaktadır. Panel yüzeyindeki saf beyaz renklendirme, genel bir huzur ve refah duygusu uyandırarak, ortamda bulunan insanların verimliliğini ve konsantrasyonunu arttırır, odaların içine doğru kalibre edilmiş doğal ışık yayar.

Asma tavanlar, benzer şekilde, ortamı keyifli hale getirmek için iç mekanların görsel algısını güzelleştirmeye katkıda bulunur. Asma tavan sistemleri hem tavanı gizlemeye hem de dinamik ortamları biçimlendirmeye imkan tanıyarak, aynı zamanda sesi doğru şekilde sönümleme veya yönlendirmeyi sağlar. Sınıflarda ve oditoryumlarda oldukca elzem olan, sesin yönlendirilmesi ve emilimi arasındaki akustik denge, öğretmenlerin sesinin duyulmasını ve öğrencilerin gürültülerinin sönümlenmesini saglayarak daha etkili eğitim ortamını garanti eder. Asma tavanlar, iç mekanı daha konforlu hale getiren bir mimari eleman olarak da kullanabilir. Örneğin, hastaneleri daha samimi ve konuksever kılarken aynı zamanda mükemmel bir konsantrasyon seviyesi de sağlayarak kalabalık iç mekanlarda dahi gürültüyü azaltıp, hastane çalışanları için çalışmayı, hastalar için daha sakin bir ortam yaratmayı mümkün hale getirir.

Uyum içinde bir arada bulunan farklı unsurlar arasındaki mükemmel denge, paylaşımın iç mekanlara değer kattığı ve Deneyim Ekonomisi için yeni ufuklar açtığı ortamda, mekanı fiziksel özelliklerinden ötesine çıkarmayı mümkün kılar.

©Simon Miles

Daha fazla kredi

Tasarımda giderek daha sofistike konfigürasyonlar arayışına ek olarak, yapılar BREEAM ve Yeşil Bina sertifikalarına göre belirlenen inşaat standartlarına sahip olmayı da amaçlamaktadır. Bu standartlar, sürdürülebilirlik protokollerini tanımlar ve binaların tasarımı, inşa edilmesi ve işlevini giderek daha fazla etkilemektedir.

Projenin her aşaması, bu standartlara göre belirlenen kredilerle puanlanır, örneğin binanın enerji performansından inovasyon seviyesine, yaşayanların refahından atık yönetimine tüm süreç puanlanarak seçkin bir proje sadece iyi olan bir projeden ayrılarak ödüllendirilir. Bu süreçte de asma tavanlar önemli bir katkı sağlar. Görsel, akustik ve termal konfor, VOC’nin (uçucu organik bileşikler) azaltılması, geri dönüşüm ve hijyen: Tüm bu unsurlar kredi elde etmeye ve iç mekanı sürdürülebilir ve yaşanılabilir hale getirmeye katkıda bulunur.

Deneyim Ekonomisi çağının da gerektirdigi gibi, bu eğilim sadece görünüşle sınırlı kalmayan, ortamda hissedilen tecrubenin boyutunu da etkileyen nesnel ve ölçülebilir faktörleri vurgulayan bir yaklaşım sağlar.

©Nike Bourgeois
©Nike Bourgeois

Deneyimin ötesinde 

Koşmadan önce yürümeyi öğrenmek önemlidir. Benzer şekilde, mimarların tasarımlarına temel gereksinimlerden başlamaları, yani maksimum güvenlik ve hijyeni garanti etmeleri esastır.

İlk olarak, yangın riski değerlendirilmesi gereken birincil faktördür ve asma tavan sistemleri, yangına direnç ve tepki açısından yürürlükteki düzenlemelere uygun olmak zorundadır. Ayrıca, sismik risk bölgelerinde, Armstrong’un ESR-1308’e uygun Seismic RX süspansiyon sistemleri gibi anti-sismik çözümlerine başvurulması, asma tavanların stabilitesinin artırılmasına katkı sağlar. Bu önlemler, yüksek koruma ve güvenlik sağlamanın ana unsurlarıdır.

Hastaneler, okullar, halka açık yerler veya işyerleri gibi ortamlarda, bir diğer risk faktörü bakteri ve virüslerin varlığı ile ilgilidir. Pasif inhibitörlerin seçimi, teknik olarak üstün performans garanti ederek, bu proliferasyonlara karşı bir ilk koruma sağlar: Bioguard mineral paneller buna bir örnektir. Küf, mantar ve mayaların üremesi ve yerleşimini engelleyebilen fungisitler içeren özel antibakteriyel aktif boyalarla işlenmiş bu asma tavanlar, ortamların daha fazla temizlik ve hijyen güvenliğini garanti etmede gerçek bir destek sağlar. Bu gibi özellikler iç mekandaki teknik performans konfigürasyonu, kullanıcıların beklentilerini nasıl karşılayabileceğinin bir başka örneğidir.

Deneyim Ekonomisi; Seçimlerimizin ekosistem üzerindeki etkisini değerlendirerek sorumlu tüketime veya bireysel çıkarların ötesine gitmeye teşvik etmektedir. Geri dönüşüm programları ve enerji verimliliği yönetimi aracılığıyla sürdürülebilirlik puanı kazanmak, gittikçe daha yeşil bir stili teşvik ederek, bu eğilime ekstra ivme kazandırma imkanı tanır. Bu sonuçların elde edilebileceği yöntemler arasında, Cradle to CradleTM sertifikalı çözümlere başvurmak bulunur. Cradle to CradleTM tüm tedarik zincirinin katılımını gerektiren ve beşikten beşiğe tüm döngüyü hesaplamayı gerektiren bir yaklaşımdır.

 

İç mekan ve deneyimin ortaklığı

Tasarımcı, kullanıcı merkezli tasarıma odaklanırsa, yeni değerler yaratacak kaynakları harekete geçirebilir. Perakende sektörü, hedef kitlesinin yaşam tarzlarını ve zevklerini analiz ederek, piyasada farklılaşmak amacıyla, satış ortamını tanımlayan tüm unsurlarda, mimaride, malzemelerde, yerleşim planlarında, dekorasyonlarda ve ayrıca aydınlatma ve müzik gibi tamamen duyusal uyarıcılarda kendini ayrıştırdığı, ön plana çıkarabildiği duruma bir örnektir. Benzer şekilde, ofislerde de insanlar kendi kişiliklerine uygun ortamlarda çalışmayı tercih ederler ya da hastaneleri düşünecek olursak, iç mekanların özellikleri tedavi sürecinde önemli bir faktördür.

Günümüzdeki bütün iç mekanlar aslında birer vitrinlerdir. Görsel ve estetik algı, akustik performans, çevre üzerindeki etki gibi, hepsi iç mekanın nasıl algılanıp değerlendirildiğini belirleyen unsurlardır. Asma tavanlardan aksesuarlara, mobilyalara ve cephelere kadar olan seçeneklerdeki beklentiler yükseltilirse, Deneyim Ekonomisi’nde göze çarpabilecek, paha biçilemez bir çalışma yaratılabilir.

 

https://www.armstrongceilingsolutions.co.uk/en-tr sayfasında Armstrong Ceiling Solutions’ın ortamları özgün deneyimlere dönüştürme konusundaki katkıları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Armstrong Ceiling Solutions – Şirket ticari ve sivil uygulamalar için akustik asma tavan sistemleri sunar. Yenilikçi ürün geliştirme ile yüksek seviyeli teknik destek sunabilen yerel piyasada doğrudan mevcudiyetin kombinasyonu, Armstrong Ceiling Solutions şirketini daima en iyi kalite, mükemmel hizmet, çevreye saygı, teknolojik açıdan gelişmiş çözümler ve son derece güvenilir ve dayanıklı ürünler ile eş anlamlı bir marka haline getirmiştir. (ISO 14001 Sertifikası).

Daha fazla bilgi için https://www.armstrongceilingsolutions.co.uk/en-tr

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.