Aşırı Sıcaklara Çözüm Önerileri

Son günlerde yoğunlaşan aşırı sıcaklara, kısaca değinmek ve mimari açıdan bakıldığında, çözüm önerileri neler bir bakalım...

0 2.773

1. İstanbul genelinde yapı stoğuna baktığımızda yoğun olarak kullanılan yapı malzemesinin betonarme olduğu gözlemlenmektedir. İstanbul için ilerleyen yıllarda da değişmez tek yapı malzemesi olarak betonarmeye olan ilginin yoğunlaşarak devam edeceği gözlemlenmektedir.

Piyasada artarak devam eden, betonarme üreticisi enflasyonuna rastlamaktayız. Mimarlar ve yatırımcı firmalar olarak inşaatı devam etmekte olan betonarme yapıların insan sağlığına etkilerinin ve kent içerisindeki aşırı sıcakların meydana gelmesinde etken faktör olduğunun analizinin ortaya konarak, yapılarda alternatif yapı malzemelerine yönelmesi konusunda araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Aksi takdirde günümüzde cereyan eden aşırı sıcakların artarak devam edeceği ve insan sağlığı ile beraber diğer canlıları’ da tehdit ettiği gerçeği ortadadır. Birçok ülkede ve ülkemizde yapı stoklarının incelenmesi sonucunda, ortaya çıkan veriler (ülkelere göre değişkenlik göstermekle beraber) ülkemizde ne yazık ki 2012 verilerine kıyasla günümüzde kent yapılarında %90 betonarme yapıda artış gözlemlenmektedir. Yurtdışındaki ülkelere baktığımızda ise betonlaşma oranı %10’lar düzeyinde kalmaktadır.

Bunun sebebinin ise son yıllarda ülkemizde her geçen gün aşırı derecede gelişme gösteren ve aşılması imkansız olan beton lobisinin en büyük eseri olarak gözlemlenmektedir.

2. Kamu otoritesinin yönetmeliklerde yapılması gereken değişiklikler ile birlikte vatandaş olarak bizlerin bu konuda bilinçlenmesi zaruridir. Arsa paylarındaki inşaat oranlarının düşürülerek bulunduğu yöreye özgü ağaçlandırmanın yapılarak, insanların ve diğer canlıların aşırı sıcaklarda nefes almasının sağlanması gerekmektedir.

3. Alternatif yapı malzemesi olarak ahşap düşünülebilir, ahşabın elde edilebilmesi için yurtdışı ülkelerinde olduğu gibi sanayi ormanlarına ihtiyacımız var. Uçsuz bucaksız iç Anadolu, doğu Anadolu ve güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bozkır toprakların analizi yapılarak uygun ağaçlandırma yapılması sonucunda, ülkemize sanayi ormanlarını kazandırılabilir.

Ormanların bilinçsiz tüketiminin önüne geçilmesi için geçmişte kullanılan ahşap işleme tekniklerinin günümüze entegre edilmesi sonucunda ahşabın yapılarda uzun ömürlü olması sağlanabilir, ahşap yapıların iç mekan ile dış mekan arasında nefes alan bir malzeme olması betonarme ve diğer yapı malzemelerine göre ön planda olmasını sağlamaktadır. Ülkemiz genelinde ahşaba karşı oluşan ön yargının bertaraf edilmesi için ahşap işleme teknikleri ve ahşabın korunma tedbirlerinin deneyler ile gözlem yapılarak göstereceği üstün performansların ön yargıları yerle bir etmesini sağlayacaktır.

Ormanların koruyup gözetilmesi, ahşap üretiminde kullanılan ağaçların diğer canlıların yaşam biçimi olduğu gibi insanların da yaşamına daha fazla girmesi aşırı sıcakların kent ortamında önemli derecede önüne geçecektir. İnsanlar ile birlikte diğer canlıların da nefes alabileceği, yaşanılabilir kentlerin oluşması ulaşılması güç bir ütopya yerine bize çok yakın bir gerçektir.

“AĞACI SEV AHŞAP İLE YAŞA”

Hüseyin AK
Yüksek Mimar

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.