Her Tasarımcının Bilmesi Gereken 10 Parametrik Eklenti

0 15.299

Parametrik tasarım günümüz mimarlık ve tasarım alanında yeni yeni ortaya çıkan bir döneme girerken, son derece özelleştirilebilir kıvrık geometri binaların genel biçim, şekil ve boyut olarak hayati bir rol oynamasında muazzam bir talep var. Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) – “Modern” ve “fütüristik” formlar için kalıcı ihtiyacın doğrudan bir sonucu, bugünün mimarı için yenilikçi yeni teknikler ve araçlar için yol açmıştır. Parametrik tasarım kısıtlamalar, geometrik hacimler arasındaki ilişkileri, boyutları, yapıların şekil ve boyutu gibi parametrelerin kullanılması anlamına gelir. Tasarım tepkisi genel olarak algoritmik edilecek modelin istenen çerçeve ve formunu oluşturmak için de kullanılır.
bbbbbbbParametrik tasarım verimli rekor zaman kısıtlamaları içinde benzer ama karmaşık geometrik desenlerle geniş bir yelpaze üretmek için, en yaygın kullanılan modelleme süreçleri uzak biri tarafından bugün. Parametrik tasarımda kullanılan modelleme süreçleri, verimli bir şekilde benzer ama karmaşık geometrik desenleri zaman kısıtlamaları içinde geniş bir seri oluşturmak için kullanılıyor.
ü

1. Grasshopper 3D

Grasshopper 3D Rhinoceros 3D’ye entegre grafik parametrik formu üreten aracıdır. Bu programlama ve kodlama mimarlar ve tasarımcılar için karmaşık parametrik formlar oluşturmasına olanak sağlar. Grasshopper, formun boyutları ve kısıtlamalarına kolaylıkla müdahale edilebilen çeşitli parametreler sürgüleri kaydırarak değiştirilebilir.g

2. Ladybug (Çevre Analizi)

“Ladybug” adlı bir açık kaynak parametrik eklenti Rhinoceros/Grasshopper Interface içinde başka çevre analizini desteklemek için kullanılır. Ladybug, “enerji hava durumunu” dosyalaranı (.EPW), Grasshopper 3D içine getiriyor, 2D ve 3D interaktif grafikler geniş bir yelpazede binanın formunu yeni nesil için doğru ve çevresel çalışmalar yapmak için kullanılabilir. Bu analiz sürecini kolaylaştırır ve Grasshopper 3D modellemesinin arayüzdeki grafik görselleştirmesini anlamak için kolaylık sunarken hesaplamaları otomatik hale getirir.hgejbd 3. Honeybee (Çevre Analizi)

Honeybee de Grasshopper 3D ile entegre. Grasshopper’da “EnergyPlus”, “Radiance”, “Daysim” ve “Openstudio”, enerji tüketimini ve günışığı simülasyonu oluşturmak için eklenti sağlar. kjdü

4. Geco(Çevre Analizi)

Geco Grasshopper içinde geri bildirim gibi sonuçları almayı mümkün kılan çeşitli performans verilerine sahip kişinin tasarımını değerlendirmek de, Ecotect denilen başka bir yazılım ile etkili işbirliği içinde kullanımına izin verir. Ecotect onları daha yeşil ve verimli parametrik yapılar tasarlamak için çeşitli çevre ve iklim koşulları, çevresel performans sorunları test etmek ve simüle sağlayan mimarlar için görsel yazılım içerir.

f

5. Heliotrope-Solar (Çevre Analizi)

Grasshopper eklentisi güneşin dinamik konumuna bağlı olarak geometriyi değiştirmek için kullanılan, aracı belirtilen tarihlerde ve günün belirli saatlerinde güneşin görünür konumunu (vektör fizik kullanarak) hesaplar ve belirlenen güneşin konumuna göre tasarımı değiştirmek için bu veriler kullanılır. Render’da ışıkların konumunu anlamak için ve yapının gölgeleme araçları tasarlamak için kullanılır.e,jbk

6. Kangaroo Physics  (Strüktür Analizi )

Strüktür mühendisleri, formun optimizasyonu yapısal bileşenler ve kısıtlı iç gözlem analizini bulmak, interaktif ve gerçek bir simülasyon için kullanılır.d

hgskjh

 

7. Karamba (Strüktür Analizi)

Strüktürel analiz gibi parametrik tasarım eklentileri yapısal mühendislik alanında yeni imkanlar tanımlar. Karamba Grasshopper için parametrik bir ortamda interaktif yapısal analiz eklentisidir. Bu eklenti son derece basit parametreli karmaşık geometrik formların yük hesaplamalarını, sonlu elemanlar analizini erken tasarım aşamasında mekansal kafes, çerçeve ve kabukların doğru analizini sağlar. Kullanıcı sistemlerde uygun serbestlik derecelerini anlamak için, grafik statik oluşturulur ve analiz edildiği temel ‘pin-eklemli’ düzlemsel sistemleri oluşturmaya imkan sağlar.b

8. BullAnt (Strüktür Analizi)

Gözenekleri gevşetme, simetri içinde mozaikleme ve Grasshopper yapısal analizi dahil olmak üzere  bir dizi komutları vardır. Aynı zamanda jeodezik kubbe ve eğri ağ işleme özelliğine sahiptir.mkj

9. Hummingbird (Strüktür Analizi)

Eklenti Rhino ile modellenmiş dosya için geometrik algoritmalarla desteklenen Revit dosyaların dönüşümü ve oluşturulmasında yardımcı bileşenleri ekleyerek Grasshopper yeteneklerini genişletir. Diğer bir deyişle, geometri ile tasarlanmış karmaşık bir parametrik yapıyı çok daha pratik yapmak için, bir BIM yazılımı dizayn edilebilir. Hummingbird temelde referans nesneleri oluşturmak için ihtiyacı ortadan kaldırarak,  Revit ile Rhinoceros 3D arasında iki yönlü bir iş akışı sağlar. Bu aynı zamanda görselleştirme için yapısal bileşenler analizine daha iyi yardımcı olur.h

 

10. Mantis (Strüktür Analizi)

Mantis, doğrudan Rhinoceros ve Mathematica bağlayan Grasshopper için bir eklentidir. Mathematica matematikçiler, mühendisler ve analistler tarafından kullanılan teknik bilgi işlem için bir araçtır. Bu hesaplamalar için dünyanın en iyi uygulaması olarak bilinir. Yazılım önceki yapısal analizlerden yararlanmak, kısmi diferansiyel denklemler için değer problemlerinde yaklaşık çözümler bulmak için sayısal tekniğini kullanır. Bu temelde hesaplamak ve bunları çözmek için başlar, sonra basit bölüme karmaşık bir sorunu yıkar ve. yaklaşımı çok daha sağlam, istikrarlı ve dengeli bir parametrik tasarlanmış yapıda çok daha doğru yapısal analiz yapar hataları büyük bir ölçüde ortadan kaldırır.c

 

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.