SİNAN VE MİMARİ DEHANIN ŞAHESERLERİ SERGİSİ AÇILDI!

0 1.633

_DSC0947

Mimarlık tarihimizin en önemli simgesi olan Mimar Sinan,ölümünün 427. yılında Sinan ve Mimari DehanınŞaheserlerisergisiyle anılıyor. Sinan hakkında bugüne kadar düzenlenmiş bu en kapsamlı ve multi-teknolojik sergi, bugün yapılan basın toplantısıyla MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezinde kapılarını açtı. Serginin bilet satışları Tixboxta yapılıyor.

Yaratıcı dehasıyla klasik Osmanlı mimarisinde gerçekleştirdiği eşsiz yapıtlarını hem kültürümüze hem de dünya mimarlık mirasına kazandıran Mimar Sinan, MSGSÜ, Mimar Sinan Araştırma ve Uygulama Merkezi, MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü ve Allevents ortaklığında düzenlenen “Sinan ve Mimari Dehanın Şaheserleri” sergisi ile anılıyor. 9 Nisan – 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında İstanbul’daki MSGSÜ Tophane-i Amire KSM’de, ardından da Türkiye’nin ve dünyanın farklı kentlerinde organize edilecek olan “Sinan ve Mimari Dehanın Şaheserleri” sergisinin teknolojik uygulama tasarımları Awesome Broduction imzasını taşıyor.

Sergi, Türk Hava Yolları, Arlight, Yapı Merkezi, 3dörtgen sponsorluklarında, NTV, Voyage, NG, Zero, medya iletişim sponsorluğu, Çekül Vakfı, BKG, Karmaşık, Bilgi Yayınevi, Dialog, Sennheiser desteklerinde gerçekleşiyor.

Her yaştan ve her kesimden izleyiciye hitap edecek…

“Sinan ve Mimari Dehanın Şaheserleri” sergisi, Sinan’ın mimar, şehirci, mühendis ve örgütleyici büyük bir usta olma sürecindeki üstün mimari ve sanatsal dehasına zemin hazırlayan dönemin sosyal, kültürel ve mimariçehresini, Hassa Mimarlar Ocağı’ndaki takım çalışmasını ve eserlerinin yapım aşamalarını derinlemesine analiz ederek, dönemin hikayeleri ve öneçıkan karakterleri ile tüm ziyaretçileri etkisi altına alacak bir hayat öyküsüortaya koyuyor.

Bir klasiği, şimdiye kadar alışılmış sunumlarının ötesinde, modern bir anlatımla, ilgi çekici ve bilinmeyen hikayeleriyle anlatan sergide mimarlık ve mühendislik dehası Sinan, yaşadığı dönem ve coğrafyanın etkileşimleriyle, himayecisi olan saray erkanı ile ilişkisiyle ve kendi ağzından otobiyografisiyle tanıtılarak her yaştan, her konumdan ve her bilgi düzeyinden izleyiciye ulaşmak hedefleniyor.

Üç boyutlu görsellerden animasyonlara, dijital haritalarda Sinan eserlerinin takibinden dokunmatik ekranlarda interaktif okuma ve incelemelere kadarçok çeşitli yöntemin kullanıldığı sergide, izleyicilerin Mimar Sinan’ı panolar, dijital gösterimler ve Can Gürzap’ın seslendirmesiyle kulaklıklardan takip edebilmeleri de mümkün olacak. Araştırmacı, öğrenci ve uzmanların oturup inceleme yapabilecekleri, arşiv nitelikli bir masanın da bulunduğu sergide sözlük/sözcük oyunları, dönemin inşaat aşamalarını aktaran canlandırılmış minyatürler, resimler ve müzikler meraklıları ve çocuk izleyicileri 16. yüzyıla doğru enfes bir yolculuğa çıkarıyor.

Serginin bölümleri…

15. yüzyılda inşa edilen MSGSÜ Tophane-i Amire binasının toplam 2000 metrekarelik görkemli sergileme alanında gerçekleştirilen sergide, usta yaratıcının tüm dünya mimarlarına esin kaynağı olan hayatı ve eserleri şu başlıklar altında anlatılıyor:

Sinan’ı Anlamak…

Mimar Sinan’ı her zaman sunulan, bilindik ya da tek taraflı anlatımınötesinde; kendi ağzından, farklı bakış açılarından ve coğrafyalardan, zaman içinde ona mal edilmiş efsanevi özelliklerden görmek, dinlemek fırsatı sunan bu bölüm, mimarlık dehasının hayatına ve onu Sinan yapanözelliklere genel bir bakış sunuyor. İzleyiciler bu bölümde Sinanotobiyografisinden seçme bölümleri bir ekrandan sayfa sayfa açarak okuyabilecek, mimarbaşının çok yönlü dehasının farklı başlıklarınıkulaklıklardan dinleyebilecek, çeşitli görüş ve bakış açılarını tek bir panoüzerinde görebilecek, hakkında üretilmiş mitleri ele alan animasyonu izleyebiliyor.

Kültürel Etkileşimler…

İzleyiciyerin yaşadığı coğrafya ve kültürün etkileri ile büyük mimara yeni bir gözle bakmasını sağlayacak olan bu bölüm Sinan’ı ve eserlerini, geçmişiyle, yaşadığı 16. yüzyıl içinde parlayan diğer kültürlerle karşılaştırarak görme olanağı sunacak. Sinan’ın çağdaşı Palladio ile karşılaştırıldığı, aynı dönemde İstanbul’un ve Venedik’in benzer yönlerini ortaya konduğu, detaylı bir şema üzerinde aynı çağda Doğu, Batı ve Osmanlı tarih ve sanatının aktarıldığı bu bölüm geçmişin ve çevrenin mimari eserler üzerindeki ilgi çekici etkilerini izleyicilere aktarmayıhedefliyor. Ayasofya’nın aşılamayan mimarisi ile Sinan’ın rekabeti ve bu rekabetin rövanşı da resimler ve ilgi çekici bilgilerle bu başlık altında yer alıyor.

Mimari Adap…

İzleyicilerin, Sinan’ın eserlerine, mimarlığın altında yatan hiyerarşik, kültürel, coğrafi, dini, yapısal adap kodlarını çözerek bakma imkanıbulabileceği bu bölümde, ışıklı piramitler, çizimler, haritalar ve seslendirmeler aracılığıyla, mimaride birinci dereceden etkisi olan kurallar ile dönemin toplumsal dokusunun dini yapıları nasıl şekillendirdiği aktarılıyor.

Himayeciler ve Mimar Sinan…

Bu bölümde ziyaretçiler mimarlığın destekçilerle var olduğu bir dönemde yapıların ortaya çıkmasında en önemli etken olan himayecilerin sponsorluk süreçlerini, mimarbaşıyla ilişkilerini, bulundukları statüye göre şekillenen eserlerin hikayelerini seslendirme aracılığıyla dinleme, dönemde kadının yeri ile himayeci kadınların hikayelerini illüstrasyonlar aracılığıyla izleme olanağı buluyor.

Hassa Mimarlar Ocağı

İzleyicilerin Sinan’ı, kendisinden önce gelen ve kendisiyle birlikte gelişip büyüyen Hassa Mimarlar Ocağı’ndan ayrı tutmadan, mimari ve şehir planlamasının, bir ekip işi olduğunu ve bu düzenin nasıl yürüdüğünü fark ederek değerlendirebileceği bu bölüm, Sinan’ın meslektaşlarını, usta ve işçilerini, dönemin inşaat süreçlerini, bu süreçlerin devlet mekanizması ile bağlarını, canlandırılmış minyatürler aracılığıyla izlenebileceği bir projeksiyondan 16. yüzyılın yapı dünyasının kapılarını aralıyor.

Haritalar ve Siluetlerde Sinan…

Sinan’dan önce, Sinan sonrası ve bugün olarak üçe ayırabileceğimizİstanbul şehir siluetinin gravürler ve fotoğraflar aracılığıyla kavranabileceği görsellerden oluşan bir gösterimin sunulduğu bu bölümde Sinan’ın şehir topoğrafyası ve peyzajına uyumlu, çağının ihtişamını yansıtan yenişehircilik anlayışını görsel olarak algılamak mümkün. Bu bölüm izleyicileri yüzyıllar arası bir İstanbul yolculuğuna çıkararak, haritalar, gravürler, resimler, müzikler ve şiirlerle bir saltanat şehrinin şekil değiştirişine şahit olmalarını sağlıyor.

Mimar Sinan Sözlüğü

Bu bölümde dönemin mimari ve kültürel kimi sözcükleri ile oyunlar, sorular ve bulmacalar yer alıyor.

Mimar Sinan Mercek Altında…

Sinan’ı daha profesyonel bir merakla incelemeyi tercih edenler için düşünülmüş olan bu bölümde, mimarın külliyatı, otobiyografisi, dönemin Hassa Mimarlar Ocağı görevlendirme ve ödeme tabloları, yapıların kroki, plan, gravür ve fotoğrafları 28 metre uzunluğundaki dev bir masada, ekranlar, mercekler ve kataloglar aracılığı ile aktarılıyor.

Kubbe Mapping…

Bu bölümde, Sinan’ın yapılarındaki kubbelerin inşa süreçleri MSGSÜTophane-i Amire binasının tek kubbesinde video-mapping yöntemi ile aşama aşama ve üç boyutlu olarak izleyiciye aktarılıyor.

5 Asır Sonra Sinan’ın Minarelerinden 4 Mevsim İstanbul Belgeseli…

Sergide ayrıca Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda gerçekleştirilen, yapımcılığını ve yönetmenliğini Cüneyt Karaahmetoğlu’nun üstlendiği5 Asır Sonra Sinan’ın Minarelerinden 4 Mevsim İstanbulbelgeselinin de gösterimi gerçekleştirilecek. Sony’nin teknoloji sponsorluğunda hazırlanan belgesel, Sinan’ın İstanbul’daki camilerinin minarelerinden 12 ay boyunca yılın 4 farklı mevsiminin çekimlerinden oluşan 4Kçözünürlüğünde 16 dakikalık bir ‘time lapse’ten oluşuyor. Belgesel için proje boyunca 170.000 İstanbul fotoğrafı çekilmiş; filmde ise 21.000 kare fotoğraf kullanılmış.

Sergiye paralel olarak düzenlenecek olan konferanslar, konserler, turlar, firma lansmanları ise organizasyonun diğer önemli ayakları olarak sergiyi destekleyecek ve İstanbul’da Sinan zamanının en etkili şekilde yaşatılmasını sağlayacak.

31 Mayıs’a açık kalacak “Sinan & Mimari Dehanın Şaheserleri”sergisinde Osmanlı İmparatorluğu’nun baş mimarı Mimar Sinan’ın yaptığı eserlerden yola çıkılarak hazırlanılan özel ürünleri ve Mimar Sinanhakkındaki yayınları bulabileceğiniz mağaza da sergi süresince hizmet verecek.

Mimar Prof. Dr. Bü?lent Ö?zer, Tarihçi Prof. Dr. Cemal Kafadar, Mimar Prof. Dr. Demet Binan, Mimar Prof. Dr. Dogğan Kuban, Müzebilim UzmanıProf. Dr. Fethiye Erbay, Sanat Tarihçisi Prof. Dr. Gü?lru Necipogğlu, Tarihç?i Prof. Dr. Haluk Dursun, Sanat Tarihç?isi Prof. Dr. Jale Nejdet Erzen, Mimar Prof. Dr.Reha Gu?nay, Sanat Tarihcçisi Prof. Dr. Selç?uk Mü?layim, Geleneksel Tu?rk El Sanatları Uzmanı Prof. Dr.Sitare Bakır Turan, Sanat Tarihç?isi Prof. Dr.Semra Germaner, Mimar Prof. Dr. Suphi Saatçi, Mimar Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Sanat Tarihçisi Doc?. Dr. Nurcan Yazıcı, Mimar Cengiz Bektasş, Kitap Tasarımcısı Ersu Pekin ile Arkeolog ve Kültü?r Tarihç?isi Nezih Baş?gelen’in yer aldığı danışma kurulunun desteği ile projelendirilen Sinan ve Mimari Dehanın ŞaheserlerisergisininMSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezinden sonra, 2015 ve 2016 yılları boyunca Ankara, Bursa, Kayseri, Eskişehir’in yanı sıra, uluslararası platformlarda da dolaştırılarak, Avrupa, Amerika, Ortadoğuve Uzakdoğu ülkelerinin önemli kentlerinde izleyicilerle buluşturulmasıplanlanıyor. Sergi yurt içi ve yurt dışındaki dolaşımını tamamlandıktan sonra tüm envanter ve materyalleri şu anda yapım hazırlıkları devam edenMSGSÜ Mimar Sinan Araştırma Merkezi ve Müzesine bağışlanacak.

www.mimarsinansergi.com

_DSC0885

 

_DSC0892

 

_DSC0896

 

_DSC0897

 

_DSC0904

 

_DSC0922

 

_DSC0953

 

_DSC0963

 

_DSC0976

 

_DSC0979

 

_DSC0981

 

_DSC0989

 

_DSC0996

 

_DSC1007

 

z_01 (1)

 

z_01

 

z_02

 

_DSC0902

 

z_03

 

_DSC0873

 

_DSC0881

 

_DSC0934

 

_DSC1004

 

 

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.