Mimarlık öğrencilerinden eğitim sitemi

0 1.174

Trabzon’da yapılan 14. Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması katılımcıları tarafından kaleme alınan ve Türkiye mimarlık gündemine sunulan bildiri ile mimarlık öğrencileri sorunları tartışmaya açıldı.

Daha önce mimarlık eğitimi sistemindeki sorunları deşifre eden Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerini de unutmayan Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması katılımcılarının hazırladığı metin şu şekilde:

Türkiye’de eğitimin her safhasında ve her branşında olduğu gibi mimarlık eğitimi ve mimarlık ortamında da süre gelen problemler dayanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bizler bu sorunları dert edinen ve problemlerden birinci dereceden etkilenen mimarlık öğrencileri olarak düşündüklerimizi kaleme alıyoruz.

Akademisyen ve öğrencilerden oluşan bu yapının ana ekseninin öğrenci olduğunu görmezden gelen mevcut akademik yapılanmalara karşı, mağduriyetimizden öğrendiklerimizin bu sorunsalın çözümünde etkin bir rol oynayacağını düşünmekteyiz.

Türkiye’nin dört bir yanındaki mimarlık eğitimi işleyişinde süregelen,

– Hiyerarşik düzenin öğrenci aleyhine suistimal edilmesi,
– Akademik yetkinliğe ulaşamamış kişilerin mimarlık eğitimi vermekle görevlendirilmesi,
– Ortaya çıkan ürünün yok sayılıp, kişiler arası ilişkilerin değerlendirilme kriteri olarak kabul edilmesi,
– Akademik kadro içindeki sorunların öğrenciye yansıtılması,
– Mimarlık ortamını geliştirerek değiştirmek isteyen öğrencilerin, idari prosedürler öne sürülerek engellenmesi,
– Eğitimin bilimsellikten uzaklaştırılarak niteliksiz ve piyasa odaklı hale getirilmesi,
– Akademilerin döner sermaye adı altında ticarethanelere evriltilmesi,
– Mimarlık eğitimi veren kurumların fiziksel olanaksızları bir yana, varolan imkânların öğrenci kullanımından esirgenmesi,
– Akademisyenlerin, karşılarındaki öğrencilerin ergin birer birey olduğu gerçeğini göz ardı etmeleri,
– Bazı akademisyen ve proje yürütücülerinin kendi kişisel menfaatleri doğrultusunda öğrencileri basamak olarak kullanması

gibi problemler, ülkemiz mimarlığının geleceği açısından bizleri endişelendirmektedir.

Geleceğin mimarları olarak bizler, bu sorunlar karşısında sessiz kalmayı reddederek, kendi geleceğimizi ne gün aşırı değişen ülke politikalarına, ne rant odaklı idari yapılanmalara, ne de akademisyenlerin kişisel hırs ve çıkarlarına kurban etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Tüm bu sorunlara çözüm olarak ilk adımda, akademi idaresinin, öğrenci-akademisyen işbirliği ile gerçekleştirilerek okulların demokratik bir yapıya kavuşturulması gerekliliğini savunuyoruz.

Sorunlarımızı demokratik bir şekilde tartışıp çözüme kavuşturmak için akademik ve idari kadroyu gerçekleştireceğimiz fiziksel ve interaktif ortamlardaki forumlara davet ediyoruz. Bu yazıyı kaleme alan UMÖB katılımcılarından sorunları tekrar gündeme getiren Kocaeli Üniversitesi MTF öğrencilerine selam olsun.

Ulusal Mimarlık Öğrencileri Buluşması Katılımcıları

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.