Milli Eğitim Bakanlığı’na dava açıldı

0 157

DAVAhaber

İçmimarlar Odası, sertifika ile kurs eğitimine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika dağıtılmasına tepki göstererek Milli Eğitim Bakanlığına dava açtı.

İçmimarlar Odasından yapılan açıklama şöyle:

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Müdürlüğü’ne 25.05.2010 tarih ve 2010 / 920 sayılı yazımız ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne 15.03.2010 tarih ve 2010 / 693 sayılı yazılarımız ile genel olarak içmimarlık kurslarının içmimarlık mesleği ile ilgili ne tür sorunlara yol açtığına değinilmiş teknik-ara eleman yetiştirmeye yönelik bu kursların “içmimarlık” ünvanını kullanamayacağını vurgulamıştık.


Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel kurslarda uygulanmak üzere hazırlanan “Mobilya ve Dekorasyon Teknik Eğitim Kursu” ile “Bilgisayar Desteklim Mobilya ve Dekorasyon Teknik Eğitim Kursu” program Taslakları oluşturulan komisyonda değerlendirildi ve 04.04.2012 tarihinde 
“Yapılan programların kabul edilmesini izleyen süreç içinde; Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı özel kurslarda verilemeye devam edilen ve yönetmeliklere aykırı bir biçimde gerçekleştirilen kurslarda İçmimarlık/İçmimari (İç Mimarlık/İç Mimari) terminolojilerini kullanma olanağı sağlayan programların kapatılarak önerilen programlara yönlendirilmesinin sağlanması gerekmektedir” görüşü tarafımıza iletildi.


Geçen sürede Milli Eğitim Bakanlığı ve bağlı birimlerinin görevlerini yerine getirememelerine karşın konunun takipçisi olduk. Kaybolan evraklarımız, yanlış birimlere yönlendirilen dosyalarımızın peşinde koştuk, ancak eşi görülmemiş bir beceriksizlik ve vurdumduymazlık ile en son bu başvuruyu programı öneren ilk özel kuruluşun yapması gerektiğini bildiren yazı tarafımıza ulaştı.


Mesleğin tek yetkili mercii odamız yıllarca sürdürdüğü uzlaşmacı ve yapıcı tutumunda bardağı taşıran son damla oldu ve yönetim kurulumuz bu programların kapatılarak, odamızca önerilen programlara yönlendirilmesi hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’na dava açmak üzere hukuk danışmanımız Av. Derya Atmaca Öztürk’e yetki verdi.”

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.