“Modern Mimari” Nasıl Ortaya çıkmıştır, Özellikleri Nelerdir?

Mimari üsluplar nasıl nerede ne amaçla ortaya çıkmış öncüleri kimlerdir sorularına cevap bulabileceğiniz bir araştırma yazısı.

1 15.181

Modern mimarlık ve Fonksiyonalizm ile eş anlamda kullanılan Modernizm , temel olarak biçimin basitleştilip yalınlaştırılması ve süslemenin mimariden yok edilmesini kendine ilke edinen bir ekoldür. Öncülüğünü yapan mimarların her birinin söz konusu ekole  yaklaşımlarında benimsediği farklılıklar daha 20. yy’ın başlarında ortaya çıkmıştır. Ekol kısa sürede dünyanın pek çok saygın mimar ve eğitimcileri tarafından da benimsenerek popüler hale gelmiştir. Buna rağmen 20. yy’ın ilk yarısında bu akımı temsil eden ancak az sayıda yapının uygulandığı görülmüştür. Ne var ki ekol, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemin ilk 30 yılında gerek kurumsal gerekse ticari amaçlı yapı inşaatında dünyanın en çok tercih edilen bir mimari stili olmuştur.

Pek çok yazara göre Modern Mimarlık, her toplumda Modernite ve Aydınlanma’ya bağlı olarak ortaya çıkan sosyal bir gelişmedir. Onlara göre bu stil belli bir dönemin sosyal ve politik gelişmelerinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Diğer yazarlara göre ise, Modern Mimarlık teknolojik ve mühendislik gelişmelerinin sonucunda ortaya çıkan sanayi devrimi ile seri üretimi olanaklı hale gelen demir, çelik ve cam gibi yeni malzemelerinin katkısıyla gerçekleştirilen bir stildir. İngiltere’de bir zamanlar  “karanlık ve şeytani işletmeler” in kentleri olarak tanımlanan Manchester, York Shire vb kentlerin değişen peyzajları, kısa zamanda Kuzey Britanya’nın tümüne egemen olmuştur.

Bu nedenle endüstri mimarlığı bazı yazarlar tarafından, sanayi kentinin olumsuzluklarıyla özdeşleşmiş, sağır, şeffaf ve düz yüzeyli yalın biçimlerin oluşturduğu,  bu nedenle de gerçekte insanlığın ‘soğuk ve acımasız yüzü’ olarak görülmesi gereken  bir mimari ekoldür.

  • 1851 in Büyük Sergi Salonu J. Paxton’un Crystal Palace yapısı demir ve cam karışımı endüstri mimarlığının erken dönem temsilcisiydi.

 

  • Bu tarzın en klasik örneklerini kuşkusuz William Le Baron Jenney ve Louis Sullivan’un Chicago’da inşa ettiği gökdelenler oluşturmuştur.

Ayrıca, diğer sanayi ürünü betonun yapılarda mimari ifadenin bir parçası olarak görüldüğü olmuştur.

1 Yorum
Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.