[KÜTÜPHANE]: Bina oturum alanı nasıl hesaplanır?

0 6.249

415368_o5417

Bina oturum alanı nasıl hesaplanır?

Bina oturum alanı hesabını etkileyen unsurlar arasında TAKS da yer alıyor. Taban alanı katsayısı olan TAKS değerini, arsa alanı ile çarptığımızda karşımıza çıkan sonuç bize bina oturum alanını gösteriyor.

Taban alanı; Bahçede yapılan eklenti ve müştemilatı dahil yapıların tabi zemin veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümünün kapladığı alan, şeklinde tanımlanıyor.

Ana yapının dışında kalan binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve arkatlar, yangın merpenleri, toprağa dayalı asansör boşlukları, ışıklıklar, zemine oturan avlular, iç bahçeler, açık havuzlar, pergole, kameriye, üstü açık veya örtülü zemin terasları, bahçe duvarı ve istinat duvarı gibi yapılar, kontrol kulübeleri ile tamamen toprağın altında kalan otopark, açık otopark, sığınak ve tesisat hacimleri ve ana binadan ayrı ve toprağın altında kalan yakıt depoları, su depoları, su sarnıcı ve gri su toplama havuzu taban alanına dahil edilmiyor.

Yukarıdaki bilgiler ışığında belediyece belirlenen TAKS oranı; İmar Durum Belgesi kapsamında belirtiliyor.

Arsanın imar durum belgesinde belirtilen TAKS değerinin en düşük seviyesi uygulandığı zaman yapılacak binanın kat sayısı; en üst seviyenin uygulandığı zaman yapılacak binanın kat sayısından daha fazla olacaktır.

Bina oturum alanı hesabı, örnek..

Örneğin, 1000 metrekarelik arsanın imar durum belgesinde TAKS değerinin 0,20 ile 0,40 arasında belirlendiğini farz edelim. TAKS’ın 0,20 olarak seçilmesi halinde bina oturum alanı 200 metrekare olup; 6,5 katlı bir bina yapılabilirken;

0,40 olarak TAKS değerinin alınması halinde ise bina oturum alanı 400 metrekare olup; 3,5 katlı bir bina yapılabiliyor.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.