Mimarlar Ünvanını Geri Aldı

0 800

11944

TMMOB Mimarlar Odası, Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’a aykırı olduğu ve meslek mensuplarının mesleki ünvan ve haklarında kayıplara neden olduğu gerekçesiyle Yükseköğretim Genel Kurul kararına dava açmıştı. Karar Danıştay’dan geri döndü.

“Genel merkezimizin açtığı dava sonucunda, yeni mezun olan genç mimar meslektaşlarımızın diplomalarında mimar ünvanları geri alındı” diyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan Yükseköğretim Genel Kurulu’nun kararı nedeniyle bazı mezunların diploma ünvanlarında mimar ünvanı yerine, “mimarlık eğitimi almıştır ” ibaresinin haksızlık olduğuna dikkat çekerek kararın sevindirici olduğunu vurguladı.

Yükseköğretim Genel Kurulu 17.04.2014 gün ve 559 sayılı kararının mahkemeye taşınması sonucu; mahkeme, dosya incelemesinde Avrupa Birliği uyum çalışmaları ile gelişmiş ülkelerde düzenlenen diplomalara paralellik sağlamak amacıyla Yükseköğretim Genel Kurulunca alınan kararın; 3458 Sayılı Kanun’da yer alan “yüksek mimar” ve “mimar” ünvanlarının diplomalara derç olunacağı kuralı dikkate alınmaksızın verildiği ve hukuka aykırı olduğu; uygulanması halinde telafisi güç ve imkânsız zararların doğacağını belirtti.

Kaynak: Arkitera.com

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.