Hayalinizi Gerçeğe Dönüştürecek Bir Yarışma: Rüzgarev Mimari Tasarım Projesi Yarışması

0 1.688
Rüzgar santrallerindeki işletme binalarının (Rüzgarev) mimari tasarım projesi için Borusan EnBW Enerji tarafından gerçekleştirilen yarışmanın projelerinin son teslim tarihi 29 Ağustos 2016.BEE Ruzgarev Projesi Poster ok

Yarışmanın Amacı:

Yarışma, doğal ve sosyal çevreye uyum içinde operasyonların yürütülmesi misyonunu benimseyen Borusan EnBW Enerji Yatırım ve Üretim A.Ş. (BEE)’nin iştirakleri tarafından lisansı alınan ve inşa edilmekte olan rüzgâr enerji santrallerinde (RES) yer alan, tesis üretimi/tüketiminin yönetildiği yapılar olan Kontrol Binalarının;

 • Yenilikçi ve çevreci mimari teknik ve trendlerden yararlanılarak dünya standartlarında mimari çözümlerin hayata geçirilmesi
 • Doğal çevre ile uyumlu olması
 • Karbon ayak izini azaltacak çözümler getirmesi
 • Güneş enerjisinden ve gün ışığından azami ölçüde faydalanılması
 • Su temini ve gri su arıtmayla ilgili yenilikçi çözümler getirilmesi
 • Katı atık yönetim çözümleri sunulması
 • İlk yatırım maliyetlerinin azaltılmasına yönelik malzeme ve yapım teknikleri kullanımı
 • İnşaat yapım kolaylığı getiren ve yapım süresini kısaltan yeni inşaat yöntemlerinin kullanılması
 • Sağlık, Emniyet, Çevre (SEÇ) risklerinin azaltılması
 • Çalışanların memnuniyetinin artırılmasına olanak verecek şekilde optimum bir tasarım oluşturulmasını amaçlamaktadır.

Yarışmanın Konusu:

Borusan EnBW Enerji Yatırım ve Üretim A.Ş.’nin portföyünde önemli bir yer tutan şirkete ait RES’lerin içerisinde bulunan Kontrol Binası tesislerinin tasarımı için mimari fikir projesinin elde edilmesi işi yarışmaya çıkarılmıştır. Yarışma, 13/08/2004 tarih ve 25552 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği” ile “Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” kuralları gözetilerek düzenlenmiştir. Elektrik Enerjisi Tesisleri Kontrol Binaları Enerji Piyasasının ilgili kanun ve yönetmelikleri ile belirlenen teknik ve idari gereklilikleri olan, 24 saat çalışma ortamı bulunan, çok tehlikeli işyeri sınıfına giren,   T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın denetiminde ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ)’ın ilgili şartnameleri temelinde hazırlanan bir binadır.

Yarışma Takvimi:

 • Yarışmanın katılımına başlama tarihi: 10 Haziran 2016
 • Şartname alma ve Sekreterya’ya isim bildirme son tarihi: 01 Temmuz 2016
 • Son soru sorma tarihi: 11 Temmuz 2016
 • Yanıtların gönderilmesi: 15 Temmuz 2016
 • Projelerin son teslimi: 29 Ağustos 2016
 • Jüri değerlendirme toplantısı: 02 Eylül 2016
 • Yarışma sonucunun ilanı: 05 Eylül 2016

Yarışma Jürisi:

Asıl Jüri Üyeleri 

 • Sinan Mert Şener
 • Hayriye Eşbah Tunçay
 • Gül Koçlar Oral
 • Alpin Yener
 • M. Cem Altun
 • Fatih Yazıcıoğlu
 • Serhan Ceyhan
 • Borusan EnBW Enerji yetkilileri

Yedek Jüri Üyesi 

 • Muhammed Ali Örnek

Raportörler 

 • Elif Tuğba Yalaz
 • Işıl Türkay
 • Borusan EnBW Enerji Yetkilisi
Katılım Koşulları:

Yarışmaya katılacak olanların;

 • a) Şartname son alım tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi olması ve,
 • b) Yarışma Şartnamesi ve eklerini alarak, isim ve adreslerini sekreterya görevini üstlenen raportörlüğe e‐mail aracılığıyla (beekurumsaliletisim@borusanenbwenerji.com) kaydettirmeleri gerekmektedir.

2) Yarışmaya katılamayacaklar şunlardır:

 • a) Yarışmayı açan şirket adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,
 • b) Yarışmayı açan şirkette, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,
 • c) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,
 • d) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,
 • e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar. Katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır, her biri Borusan EnBW Enerji’ye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

3) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılır.

 • I. Katılımcıların T.C. ve KKTC Vatandaşı olması gerekmektedir.
 • II. Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılmak serbesttir ancak ekip olarak katılanların mimarlık öğrencisi bir ekip başı belirlemesi gerekmekte ve ekip başının kimlik zarfında belirtilmiş  olması gerekmektedir.

Katılım Şekli ve Adresi:

Projeler en geç 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü Saat 16:00’ya dek Borusan EnBW Enerji Maslak ofis adresinde olacak şekilde  elden teslim edilebilir ya da  posta, APS, kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü Saat 16:00’ya dek belirtilen adrese ulaşmayan proje ve eklerinden, kargoda oluşabilecek hasar ya da kayıplardan Borusan EnBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş  sorumlu değildir. Ne sebep ile olursa olsun bu tarihten sonra adrese ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adres: Büyükdere Cad. No:255 Nurol Plaza Kat:4   Maslak Sarıyer 34398 İstanbul Türkiye

Ödüller:
 • Birincilik Ödülü: 7.000 TL
 • İkincilik Ödülü: 3.000 TL
 • Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL
 • Birinci Mansiyon: 500 TL
 • İkinci Mansiyon: 500 TL
 • Üçüncü Mansiyon: 500 TL
 • Dördüncü Mansiyon: 500 TL
 • Beşinci Mansiyon: 500 TL

Yarışma şartnamesine linkten, ayrıntılı bilgi için web sitesine ulaşabilirsiniz.

Yarışmacıların, Yarışma Şartnamesi ve eklerini alarak, isim ve adreslerini sekreterya görevini üstlenen raportörlüğe e‐mail aracılığıyla beekurumsaliletisim@borusanenbwenerji.com kaydettirmeleri gerekmektedir.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.