Adana – Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması

0 1.673

Adana Belediyesi tarafından serbest, ulusal ve iki aşamalı olarak açılan yarışmada birinci aşama proje teslim tarihi 28 Haziran 2016.adanaseyhan.jpg

Yarışma Konusu: 

Adana Seyhan İlçe Belediyesi Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında oluşturulacak “Kent Meydanı ve Çevre Yapılarının Kentsel Tasarım ve Mimari Projesini elde etmek” üzere güzel sanatları teşvik etmek, kültür, sanat, bilim ve çevre değerlerini rekabet yolu ile geliştirmek, çok sayıda seçenek arasından mimarlık, mühendislik, sanat anlayışı, işletme ve ilk tesis maliyetleri yönünden ekonomik, işlevsel ve yenilikçi çözümleri seçmektir.

Yarışmanın konusu, Adana’da, Seyhan nehrinin batısında ve Seyhan ilçe belediyesine bağlı Sucuzade mahallesi sınırları içindeki Obalar ve Saydam caddeleri arasında kalan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı’nın Kent Meydanı ve çevre yapıları için ayrılan (çevre yolları hariç) 32832 m2 büyüklüğündeki kesiminin Kentsel Tasarımı ve bu alanda yer alması öngörülen Ticaret, Sosyal, Rekreasyon ve Kültür Tesisleri Kompleksinin Mimari Projesinin arazi, çevre ve imar koşulları ve program verileri ile uyumlu ve çevrenin sağlıklı gelişmesine yönlendirici katkıda bulunacak bir bütün halinde hazırlanmasıdır. Yarışma alanının güneyinde kalan ve kentsel dönüşüm programının 2. Etabını oluşturan 81155 m2’lik alanın bu projeden nasıl etkilenebileceği de kentsel tasarım ve çevre düzeni çalışması çerçevesinde dikkate alınacaktır.

Yarışma Takvimi:
 • Yarışmanın İlanı 1 Nisan 2016
 • Sorular için son gün 28 Nisan 2016
 • Cevapların İlanı 5 Mayıs 2016
 • 1.Aşama Proje Teslim Tarihi ve Saati 28 Haziran saat:17.00’e kadar
 • 1.Aşama Juri Değerlendirme Tarihi 28 Haziran – 15 Temmuz tarihleri içinde
 • 2.Aşama Proje Başlangıcı 15 Temmuz
 • 2.Aşama Proje Teslim Tarihi ve Saati 19 Eylül saat:17.00’e kadar
 • 2.Aşama Juri Değerlendirme Tarihi 19 Eylül – 1 Ekim tarihleri içinde
 • Sonuçların ilanı, kollokyum ve sergi Daha sonra ilan edilecektir
YARIŞMA JÜRİSİ
Danışman Jüri Üyeleri:
 • Zeydan Karalar Seyhan Belediye Başkanı
 • Ulaş Toros Dr. İnş. Müh, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı
 • Atilla Yücel Prof.Dr. Y. Müh. Mimar, İTÜ, Yarışma Teknik Koordinatörü, UKÜ GST Mimarlık Fakültesi
 • Selçuk Çolak Doç.Dr. Proje Yöneticisi, Ç.Ü. İİBF
 • İpek Durukan Yrd.DoçDr. Mimar, ODTÜ, MÜ. Mimarlık Fakültesi
 • Burak Nakıboğlu Yrd.Doç.Dr. Pazar Araştırmacısı, Ç.Ü. İİBF
Yarışma Kurumsal Danışmanları:
 • Nazım Biçer İnş. Müh. TMMOB İnşaat Müh. Odası Adana Şb.
 • Ramazan Doğru Peyzaj Mim, TMMOB Peyzaj Mim. Odası Adana Şb.
 • Hasan Emir Kavi Mak. Müh. TMMOB Mak. Müh. Odası Adana Şb.
 • Yakup Tatlı Şehir Plancısı, TMMOB Şehir Plan. Odası Adana Şb.
 • Ozan V. Tüzün Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şb.
Asil Jüri Üyeleri:
 • Kaya Arıkoğlu Y. Mimar, Maryland Uni – Cornell Uni, Serbest Mimar, Adana
 • Nezih Recep Aysel Yrd.Doç. Dr. Mimar, MSGSÜ Mimarlık Fakültesi
 • Tamer Gök Prof.Dr. Şehir ve Bölge Pl, ODTÜ, Em.Öğr.Ü, MÜ
 • Abdi Güzer Prof.Dr. Mimar, ODTÜ Mimarlık Fakültesi
 • Nevzat Sayın Mimar, DEÜ, Serbest Mimar, İstanbul
 • Berrin Sirel Yrd.Doç.Dr. Peyzaj Mimarı, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi
 • Ahmed Kamil Tanrıkulu Prof. Dr. İnş. Müh, Ç.Ü. Müh- Mim Fakültesi
Yedek Jüri Üyeleri:
 • Reyhan Erdoğan Doç.Dr. Peyzaj Mimarı, Akdeniz Üni, Ziraat Fakültesi
 • Tan Kamil Gürer Doç.Dr. Mimar, YTÜ Mimarlık Fakültesi
 • Tolga Levent Yrd.Doç.Dr. Şehir ve Bölge Pl, MÜ. Mimarlık Fakültesi
 • Muhittin Yengüner İnş. Yük. Müh. ÇÜ, Serbest Müh, Adana
Raportörler
 • Aysin Aysu Y.Mimar, Seyhan Belediyesi
 • Serfıraz Ekmen İnş. Müh, Seyhan Belediyesi
 • Simge Öztan  Mimar-İnş. Müh. Seyhan Belediyesi
Raportör Yardımcıları
 • Dilek Avcıbay Seyhan Belediyesi
 • Gülşah Yılmaz Seyhan Belediyesi
Katılım Koşulları:

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).
 • Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 150 TL’yi (Yüzelli Türk Lirası) idarenin TR 7900 0150 0158 0072 8170 5682 nolu cari hesabına, Adana – Seyhan Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli notuyla yatırmaları, şartname almaları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini bırakmaları zorunludur.
 • Yarışmacılar şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu aşağıda belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine gönderilecektir.
 • Şartname alma için son tarih 28 Haziran 2016 günü saat 17.00’dir
Katılım Şekli ve Adresi:
 • Proje ve ekleri 1.aşama için 28 haziran 2016 günü en geç saat 17.00, 2.aşama için ise 19 Eylül saat:17.00’a  kadar yarışma raportörlüğüne elden imza karşılığı teslim edilebileceği gibi PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir
 • Adres: Döşeme Mahallesi, Turhan Cemal Berker Bulvarı No. 57, 01068, ADANA
 Ödüller:
 • Birinci Aşama:

Bu aşama sonunda jüri başarılı bulduğu 10 adet projenin ikinci aşamaya alınmasına karar verecek olup, ikinci aşama sonuna kadar kimlikleri gizli kalacak olan bu on yarışmacı mansiyon almaya değer görülecek, her bir mansiyon sahibine ikinci aşama sonunda 10.000 TL ödenecektir.

 • İkinci Aşama:

İkinci aşamaya kalan ve teslim edilen projelerden üçü için toplam 120.000 TL ödül verilecektir.  İdare ayrıca Satınalmalar için Jüri emrine toplam 10.000 TL verecektir. Jüri proje satınalma ve emrine verilen toplam tutarın dağıtımı konusunda serbesttir. Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde yarışmacılara veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre net olarak ödenir.

Yarışmayı Düzenleyen Kuruluş:
 • Seyhan Belediyesi
İletişim ve Ayrıntılı Bilgi:
 • Şartname
 • Adresi : Döşeme Mahallesi, Turhan Cemal Berker Bulvarı No. 57, 01068, ADANA
 • Telefon :0 322 432 74 74
 • Faks : 0 322 436 18 32
 • E-posta : seyhanyarisma@gmail.com
 • web : www.seyhan.bel.tr

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.