İçmimarlık Neden Sanat Değildir / Neden Olamaz

0 1.258

 

10_Steve_Hall

Son yıllarda ortaya çıkan tasarımlar ile beraber içmimarlığın amacı nedir sorusu birçok tartışmanın konusu olmuştur.  Birçok tasarımcıya göre içmimarlık; toplumsal arayışların,sorunların,isteklerin vb.  çözülmesi için oraya çıkmıştır. Amerikalı mimar Lance Hosey’a göre ise , içmimarlığı tanımlarken kullanılması gereken fakat en çok unutulan kavram “sanat”.

Hosey’in Huffington Post’da yayınlanan makalesinde “içmimarlık, mimarlık sanattan başka bir şey değildir. Bu kavramları tanımlamak için sanattan başka bir kelimeye de ihtiyaç yoktur.” açıklamalarıyla dikkat çekmiştir. Pritzker ödüllü mimar Richard Meier’a göre de “bir yapıyı tasarlıyor olma durumu sanatların ne büyüğü ve önemlisidir.” Amerika başkanı Obama’ da  Chicago Mimarlık Bienali’nde yaptığı konuşmada, mimarlığı “içinde yaşanılan sanat” olarak gördüğünü ifade etmiştir.

Peki gerçekten içmimarlığın bir sanat dalı olduğu söylenebilir mi?

d66d0dabc8eb99cb7bb9db6e9f932d08

The Invention of Art’ın yazarı Larry Shiner’e göre sanat herhangi bir işlev kaygısı gütmeden estetik olanı bulma çabasıdır. Sanat yaparken  alınan zevk, estetik olanı bulmak vb. gibi kaygılar güdülür. Fakat bir yapıyı tasarlıyor olma durumu sanattan çok daha farklı bir konudur. Ergonomi, kullanışlılık, maliyet, dönüşebilirlik, sürdürülebilirlik gibi kavramlar sanatı birincil dereceden ilgilendirmese de bunlar içmimarlığın en önemli problemleridir.

3c5517febff66ab17abbdbbe871bda5a

Patrik Schumacher(Zaha Hadid’in partneri),2014 yılında sosyal medyadan yaptığı açıklamayla mimarlık-sanat üzerine yapılan tartışmalara yeni bir bakış açısı getirmiştir. Scumacher yapmış olduğu açıklama ise şu şekilde: “Yapı tasarım sürecini ve sanatı birbirine karıştırmaktan vazgeçin! Mekan tasarımının anlamı, içinde insanların yaşayabileceği formlar tasarlamaktır, sadece içerik veya kavram üretmek değil. Mekan tasarımı sanat değildir. Mekan tasarımı kullanıcının sorunları çözen veya bu sorunlara alternatif sunan, işlevsel formlar üretme sürecidir.”

Patrik_Schumacher_EMPAC3

eliinbar sketches 2011 zaha hadid plastelina-building


The Huffington Post Arts & Culture dergisi yazarı Priscilla Frank’a ise iç mimarlık ve sanat tartışmalarında en çok kabul edilen tezi ortaya koymuş bulunmaktadır. Frank’a göre: “Mekan tasarımı sanat değildir fakat sanatı içerir.” Birçok başarılı kitaba da imza atmış olan yazara göre; mimarlık, sanat değildir; çünkü sadece güzel mekanlar yaratmayı değil, işe yarar mekanlar yaratmayı da ön görür. Dolayısıyla mekan tasarımı sanat değildir fakat  sanat ile  iç içe  olan bir kavramdır.

91f3b1b92d8ab24119029d12dc0f974318096ea7106f0f215629dd35f7f278ac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.