Tasarımın İnsan Psikolojisi Üzerindeki Etkileri

Tasarım o kadar güçlü bir olgudur ki, tasarım yapılan mekandan faydalanacak, o mekanda bulunacak insanların davranışlarını doğrudan etkiler.